Wywiad z wicedyrektorem Śląskiego Oddziału Izby Coachingu w Katowicach

I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu

Z okazji 10 lecia Izby Coachingu organizowana jest Ogólnopolska Konferencja. Ideą wydarzenia są pojęcia - standardy, etyka i jakość w kontekście człowieka, który buduje mosty zamiast murów.


Konferencja Izby Coachingu w Warszawie, wrzesień 2019 - najważniejszy jest człowiek!

  Cele i wartości jakie wspólnie nam przyświecają w działaniach Izby, to:
 • Zainteresowanie ludzi coachingiem - co oferuje coaching i po co jest?
 • Wzmocnienie czterech obszarów - biznes i HR, branże pomocowe, ośrodki akademickie, organizacje coachingowe.
 • Wzmocnienie wydźwięku wartości IC (etyka, standardy, jakość) w środowisku coachów, biznesu, uczelni, osób zainteresowanych.
 • Poszerzenie wiedzy n/t coachingu i jego korzyściach w ośrodkach, w których jest mniej lub w ogóle nie znany.
 • Wzmocnienie pozycji coachów w środowiskach biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Narzędzia umożliwiające tworzenie rozwiązań. Izba Coachingu, DKC Opole.

Narzędzia umożliwiające tworzenie rozwiązań

Wybór i adaptacja w coachingu narzędzi terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu (PSR, TSR - terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, SFA - solution focused approach) oferuje zarówno koncepcję człowieka jak i narzędzia bliskie ramom pracy coachingowej. Poszerzenie warsztatu coacha o wiedzę, umiejętności i postawy charakterystyczne dla podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu może wydatnie zwiększyć efektywność prowadzonych procesów.

Jakie narzędzia PSR podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu warto stosować w coachingu?

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z Izbą Coachingu

Czym jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości?

Śląski Oddział Izby Coachingu zaprasza na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - coaching i przywództwo

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Sprawdź jakie bezpłatne wydarzenia organizuje Śląski Oddział Izby Cochingu w dniach od 12 do 15 listopada!

Izba Coachingu w Katowicach i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018

Coaching managerski, business i executive

Coaching biznesowy obejmuje właścicieli sektora małych i średnich firm MŚP, startupy, managerów startujących w nowych przedsięwzięciach biznesowych, jak również kadrę zarządzającą dużych organizacji.

  Co oznacza termin "business coaching"? Dla kogo i kiedy warto go stosować?
 • W okolicznościach awansu np. na stanowisko lidera, kierownika, dyrektora.
 • Aby dopasować się do zmieniających się dynamicznie warunków pracy w organizacji.
 • Spadku ogólnej wydajności lub obniżeniu efektów pracy, np. w zespołach sprzedażowych / projektowych.
 • W sytuacjach zmian organizacyjnych, restrukturyzacji, przejęcia firmy, fuzji przedsiębiorstw - aby zapobiec obniżeniu motywacji i zaangażowaniu w pracę.
 • Coaching w biznesie jest skuteczny w sytuacji braku równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 • Kiedy zatrudniani są pracownicy na międzynarodowych kontraktach.