Grupowy Coaching Przywództwa dla managerów, właścicieli firm, liderów stowarzyszeń

Do kogo skierowany jest grupowy coaching przywództwa?

13 spotkań po 3h każde!

Coaching przywództwa (leadership coaching) jest adresowany do właścicieli firm, którzy wraz z rozwojem swojego biznesu stają przed trudnym zadaniem zarządzania zespołem współpracowników, do liderów organizacji pozarządowych oraz do każdego, kto stoi przed wyzwaniem bycia liderem dla innych.

Na kogo zorientowany jest grupowy coaching przywództwa?

  Dla kogo taka forma wsparcia?
 • właściciele MŚP zarządzający zespołami współpracowników,
 • kadra managerska średniego szczebla,
 • team leaderzy,
 • osoby zarządzające w stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach pozarządowych.
Grupowy coaching przywództwa dla managerów, właścicieli małych i średnich firm, liderów organizacji pozarządowych.

Dlaczego warto skorzystać z grupowego coaching dla liderów?

  Korzyści z udziału:
 • lepsza współpraca z własnym zespołem, budowa konstruktywnych relacji ze współpracownikami oraz klientami,
 • zrozumienie swoich postaw, wartości i przekonań jako właściciela firmy lub/i osoby zarządzającej zespołem,
 • rozwijanie cech lidera: asertywności, poczucia sprawstwa, samoakceptacji, poczucia autonomii czyli niezależności od krytyki zewnętrznej, sumienności, kompetencji, zaufania i szacunku do siebie,
 • rozwijanie podejścia dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami,
 • umiejętność aranżowania warunków, w których współpracownicy mogą się rozwijać i tworzyć wartość firmy lub organizacji,
 • umiejętność motywacji, mobilizacji oraz budowy kompetencji innych,
 • umiejętność prowadzenia innych, inspirując ich do podnoszenia standardów działania (wydobywania z współpracowników tego, co w nich najlepsze),
 • poprawa zrozumienia współzależności w firmie lub organizacji,
 • lepsze przygotowanie siebie oraz firmy do zmieniających się warunków rynkowych (wzrost elastyczności, samodzielności i tolerancyjności).

Którzy liderzy powinni skorzystać ze wsparcia coachingu grupowego?

  Warsztat przeznaczony jest dla właścicieli MŚP i liderów, którzy chcą rozwijać swoje firmy i organizacje. A jednocześnie mają odwagę przyjrzeć się własnym działaniom z innej perspektywy, zadając sobie pytania:
 • Po co chcę przejąć odpowiedzialność za swoją przyszłość i aktywnie ją kształtować?
 • Co wyróżnia mnie? Co wyróżnia moją firmę?
 • Co mnie ogranicza? Co ogranicza moją organizację?
 • Dlaczego działamy w taki, a nie inny sposób?
 • Jaki mam wpływ na innych ludzi i co zamierzam z tym zrobić?
 • Co ja, jako lider powinien wnieść do relacji z współpracownikami? Z klientami?
 • Co ignoruję lub czego unikam, a wiem że jest dla mnie ważne?
 • Kiedy jestem lepszą wersją siebie, jakie są moje mocne strony?
 • Jakie znaczenie ma głęboka satysfakcja z życia? Z pracy? Z relacji?
 • Jak postrzegam siebie jako właściciela firmy? Szefa? Lidera organizacji?
 • Jak bym chciał/chciała, aby postrzegali mnie moi klienci?

Jaką metodą jest leadership coaching?

Coaching grupowy jako metoda:
Jest to proces coachingu prowadzony w grupie, gdzie każdy z uczestników realizuje swój indywidualny cel, a pozostali członkowie stanowią dla siebie wzajemne wsparcie w procesie realizacji tego celu. Wszystkie osoby pracują nad problemami, które łączy wspólny obszar, np. rozwijanie cech lidera. Dzięki temu praca coachingowa jednej osoby staje się użyteczna dla pozostałych obserwujących ją osób.

Model sesji w coachingowej pracy z grupą

  Struktura Action Learning w coachingu grupowym:
 • zespół złożony z max. 6 osób,
 • każdy przychodzi z konkretnym zawodowym wyzwaniem, które chce rozwiązać lub rozwijać,
 • regularne spotkania całego zespołu,
 • zespół koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach jak i nauce, której doświadczają wszyscy członkowie grupy. Wniesiony indywidualnie problem zostaje rozstrzygnięty poprzez wprowadzenie rozwiązania w życie!
 • zachowana jest równowaga pomiędzy działaniem a uczeniem się,
 • kluczowe jest zadawanie pytań,
 • praca w grupie wymaga słuchania innych,
 • refleksja stanowi konieczną część przekształcenia działania w naukę, a nauki w działanie,
 • uczymy się od siebie wzajemnie,
 • każdy bierze odpowiedzialność za własną pracę jaką podejmuje się wykonać pomiędzy sesjami.

Program grupowego coachingu przywództwa

  Tematy spotkań:
 • I sesja (wprowadzająca):
  Wprowadzenie w proces coachingu grupowego. Kontraktowanie zasad współpracy. Pokazowa sesja Action Learning.
 • II sesja:
  Tożsamość i rola lidera. Jakie czynniki ukształtowały mnie takim, jakim jestem?
 • III sesja:
  Wartości. Jakimi wartościami kieruję się w życiu osobistym i zawodowym?
 • IV sesja:
  Cel nadrzędny i wizja. Jak wyobrażam sobie przyszłość, do której dążę?
 • V sesja:
  Motywacja. W jaki sposób doprowadzam sprawy do końca?
 • VI sesja:
  Emocje. Na ile mam świadomość własnych stanów emocjonalnych i czy jestem w stanie świadomie na nie wpływać?
 • VII sesja:
  Indywidualny styl zachowania. Co mogę rozwinąć a co zmienić we własnym stylu zachowań?
 • VIII sesja:
  Kompetencje lidera. Jak zarządzam rozwojem własnych kompetencji zawodowych?
 • IX sesja:
  Zespół - budowanie zaufania. Jak tworzyć atmosferę otwartości, która jest niezbędna do budowy zaufania w zespole?
 • X sesja:
  Zespół - doskonalenie zarządzania konfliktem. Jak zarządzać konfliktem, aby zespół podjął najlepsze decyzje dla organizacji?
 • XI sesja:
  Zespół - kreowanie zaangażowania. Jak unikać przypuszczeń i dwuznaczności, aby każda dyskusja kończyła się pełnym zrozumieniem dokonanych wyborów?
 • XII sesja:
  Zespół - przyjmowanie odpowiedzialności. Jak przezwyciężyć niechęć do udzielania informacji zwrotnej i podejmowania trudnych tematów?
 • XIII sesja:
  Zespół - koncentracja na rezultatach. Jak sprawić aby cele zespołu były ponad indywidualnymi celami jego członków i osiągać założone rezultaty?
  Proces:
 • Ilość spotkań: 1 (sesja wprowadzająca) + 12 (sesje właściwe)
 • Czas trwania sesji: 3h
 • Częstotliwość spotkań: co 1 lub 2 tygodnie
  Grupa zamknięta od 4 do 6 uczestników:
 • Metoda: struktura Action Learning, narzędzia coachingu grupowego i indywidualnego
 • Miejsce spotkań: do uzgodnienia z grupą

Kontakt, zapisy i pytania:
Mariusz Dłużak: m.dluzak@theCoaching.pl | + 48 698 716 885
Zgłoś już teraz udział a otrzymasz e-mail ze szczegółami rezerwacji i dalszymi wskazówkami.

Dane do przelewu:
Dialog Aleksandra Dłużak
44-113 Gliwice, ul. Piaskowa, nr 3c, lok. 3
IDEA Centrala
16 1950 0001 2006 0047 9876 0001
Tytułem: imię_nazwisko ; Coaching przywództwa ; Miejsce ; Edycja

Ważne! Opłacenie warsztatów jest warunkiem rezerwacji miejsca.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszę o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty. Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.

Potwierdzenie ukończenia coachingu przywództwa:
Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Pomysłodawca i prowadzący spotkania:
Mariusz Dłużak - licencjonowany coach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, trener umiejętności psychospołecznych. Przedsiębiorca z 17 letnim doświadczeniem w obszarze tworzenia, kierowania, rozwoju małych i średnich firm. Od "zawsze" pracujący na własny rachunek. Chętnie dzielący się wiedzą n/t budowania własnego biznesu.

Organizator:
Dialog Aleksandra Dłużak
44-113 Gliwice, ul. Piaskowa, nr 3c, lok. 3
NIP 9690491195
REGON 368936720

Możesz również wysłać do mnie wiadomość. Odpiszę w ciągu 24 godzin.


Nazywam się Mariusz Dłużak. Jestem licencjonowanym coachem SPC IPRI. Psychologiem biznesu oraz trenerem kompetencji miękkich. Jako przedsiębiorca mam 17 lat doświadczenia w obszarach tworzenia, rozwoju oraz przewodzenia małym i średnim firmom sektora MŚP. Działam na terenie Śląska w takich miastach jak Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Bytom, Chorzów, Siemianowice i Piekary Śląskie. Oraz w miastach ościennych jak Częstochowa, Opole i Bielsko-Biała.

#Coaching #Coach #Leader #Lider #CoachingDlaLiderów #CoachingPrzywództwa #LeaderShipCoaching #Przedsiębiorczość #WłasnaFirma #WłasnyBiznes #MamFirmę #Business #ProwadzęDziałalność #DziałalnośćGospodarcza #Firma #Biznes

Coaching przywództwa dla liderów.