Wywiad z wicedyrektorem Śląskiego Oddziału Izby Coachingu w Katowicach

I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu

Z okazji 10 lecia Izby Coachingu organizowana jest Ogólnopolska Konferencja. Ideą wydarzenia są pojęcia - standardy, etyka i jakość w kontekście człowieka, który buduje mosty zamiast murów.


Konferencja Izby Coachingu w Warszawie, wrzesień 2019 - najważniejszy jest człowiek!

    Cele i wartości jakie wspólnie nam przyświecają w działaniach Izby, to:
  • Zainteresowanie ludzi coachingiem - co oferuje coaching i po co jest?
  • Wzmocnienie czterech obszarów - biznes i HR, branże pomocowe, ośrodki akademickie, organizacje coachingowe.
  • Wzmocnienie wydźwięku wartości IC (etyka, standardy, jakość) w środowisku coachów, biznesu, uczelni, osób zainteresowanych.
  • Poszerzenie wiedzy n/t coachingu i jego korzyściach w ośrodkach, w których jest mniej lub w ogóle nie znany.
  • Wzmocnienie pozycji coachów w środowiskach biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadbaj o siebie, aby móc dbać o innych - warsztaty coachingowe dla wolontariuszy GCOP

Zapraszamy wolontariuszy na coaching grupowy!

Od stycznia do kwietnia w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych odbywa się cykl warsztatów coachingowych wokół rozwoju potencjału i talentów, które pomagają w byciu wolontariuszem. W procesie coachingu grupowego wolontariusze rozwijają motywację, pewność siebie i zwiększają rozumienie sensu, tego co robią na co dzień. Cała praca zmierza również do wzrostu świadomości, że są grupą - chociaż na co dzień pomagają indywidualnie.

Zapraszamy wolontariuszy z Gliwic na coaching grupowy w ramach warsztatów GCOP.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z Izbą Coachingu

Czym jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości?

Śląski Oddział Izby Coachingu zaprasza na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - coaching i przywództwo

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Sprawdź jakie bezpłatne wydarzenia organizuje Śląski Oddział Izby Cochingu w dniach od 12 do 15 listopada!

Izba Coachingu w Katowicach i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018