Coaching rodzicielski to uczenie rodziców, jak mogą odkryć w dziecku to, co dobre oraz kreować mu takie warunki, aby szczęście mogło się rozwijać. To wyłuskiwanie z dziecka tego, co skrywa głęboko w sobie. A w jaki sposób rodzice wydobędą ze swoich dzieci to, co najlepsze? Np. słuchając i zadając im pytania, co pozwoli rodzicom dotrzeć do prawdziwych potrzeb ich dzieci. Rodzice mogą sobie poprzez to uświadomić, że dzieci są niezwykle mądre - pod warunkiem, że oni sami stworzą warunki do wyrażania tej mądrości.

    Kiedy zastosowanie coachingu rodzinnego ma sens?
  • Kiedy rodzic oraz dziecko przejawiają co najmniej minimalną chęć do rozmowy.
  • Potrafią znaleźć wspólny czas, kiedy ani rodzic ani dziecko nigdzie się nie spieszy.
  • W czasie trwania sesji parent coachingu żadną ze stron nie targają silne emocje. Rozmowa coachingowa potrzebuje bycia tu i teraz oraz koncentracji umysłu.
  • Rodzice są otwarci na to, co chce powiedzieć dziecko. I gotowi aby zaakceptować proponowane przez niego rozwiązania!
  • Rodzice wierzą, że ich dziecko ma w sobie gotowość wzięcia odpowiedzialności za swoje słowa oraz działania.