Wypełnij raport stylów zachowań z konsultantem Maxie DISC


MaxieDISC - opis modelu stylów zachowań. Co to jest i jak to działa?

Model MaxieDISC jest zgodny z międzynarodowym systemem zachowań DISC. Jest oparty na badaniach na temat ludzkich zachowań oraz ich zależności od otaczającego środowiska. Podstawą systemu jest rozróżnienie czterech głównych stylów ludzkich zachowań. Większość z nas reprezentuje dwa lub trzy style zachowań o różnym natężeniu. Nie często zdarzają się osoby reprezentujące tylko jeden styl zachowania. A jednocześnie najłatwiej zrozumieć model opisując style osobno.


Certyfikowany konsultant Maxie DISC - opis modelu stylów zachowania.

Czym charakteryzują poszczególne style DISC?

  D - styl dominujący:
 • Dominance - osoba prezentująca ten styl zachowania jest energiczna, bezpośrednia, ambitna, skoncentrowana na działaniu. Jest zorientowana na wynik, pewna siebie, chętnie podejmuje decyzje, dąży wprost do celu, lubi wyzwania i rywalizację. Walczy o realizację zadania.
  I - styl inspirujący:
 • Influence - osoba prezentująca ten styl zachowania chętnie okazuje entuzjazm, jest optymistyczna, lubi współpracę z ludźmi bardziej niż rywalizację. Jest zorientowana na relacje, dąży do wywierania wpływu na innych i inspirowania ich. Jest otwarta i spontaniczna. Interesuje ją to, żeby było ciekawie i wesoło.
  S - styl stabilny:
 • Steadiness - osoba prezentująca ten styl zachowania jest zazwyczaj miła, uprzejma, cierpliwa, lojalna, zorganizowana, wyznaje zasadę "śpiesz się powoli". Jest zorientowana na pracę zespołową Ważne jest dla niej wspieranie innych i bezpieczeństwo. Jest zazwyczaj opanowana. Dąży do zachowania spokoju i unikania konfliktów.
  C - styl sumienny:
 • Compliance - osoba prezentująca ten styl zachowania jest rzetelna, sumienna i dokładna. Preferuje ścisłą zgodność działania z instrukcjami i zasadami. Jest zorientowana na jakość. Chętnie opiera się w działaniu na faktach i procedurach. Woli podejmować decyzje po dogłębnej analizie szczegółów. Nie lubi improwizacji. Polega na sprawdzonych rozwiązaniach, lubi poprawiać aż do skutku. Dąży do robienia rzeczy najlepiej, jak się da.

Dowiedz się jaki jest Twój indywidualny styl zachowań?

Należy pamiętać, że style MaxieDISC nie są w żaden sposób wartościujące. Każdy styl jest dobry, każdy z nich może realizować swoje cele, tylko sposoby ich realizacji będą odmienne. To styl przeważający (ten którego cech u danej osoby jest najwięcej) decyduje o tym, jak osoba badana zachowuje się zwykle, a ściślej: jak chce się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, albo jak zachowałaby się w najbardziej komfortowych okolicznościach.

Świadomość preferowanego stylu pozwala skuteczniej kształtować własne zachowanie tak, by być efektywniejszym i lepiej komunikować się z innymi. Poznanie własnego dominującego stylu MaxieDISC to pierwszy krok ku lepszym relacjom z ludźmi i w efekcie lepszemu, bardziej świadomemu życiu zawodowemu i osobistemu.

  Szybko zwiększysz sprzedaż i efektywność zespołu:
 • Zwiększysz sprzedaż o kilkadziesiąt procent dzięki wydajnemu i nowoczesnemu systemowi.
 • Zwiększysz efektywność i wydajność swojego zespołu dzięki zaawansowanym narzędziom.
 • Szybciej osiągniesz swoje cele, bo ludzie lepiej rozumieją co mają robić.
  Zespół z zaangażowaniem i pasją będzie realizować pomysły:
 • Dzięki nowej metodzie osiągasz spektakularne efekty w krótkim czasie.
 • Używasz wyjątkowej metody polepszania relacji w firmie.
 • Ludzie są bardziej zadowoleni i częściej się uśmiechają.
 • Twoi pracownicy z pasją angażują się w realizację nowych pomysłów.
  Poznaj innych i siebie. Bezpieczne i sprawdzone narzędzie wspierające rozwój:
 • Bezpiecznie zwiększysz sprzedaż i wzmacniasz relacje z Klientami.
 • Praca jest efektywniejsza i spokojniejsza.
 • Wybierasz dobrze. Zwiększasz szansę zatrudnienia dobrych ludzi.

Korzyści z badania kwestionariuszem MaxieDisc

  Dla osoby wypełniającej kwestionariusz:
 • Poznasz swoje mocne strony, dowiesz się kim jesteś, czy dominujesz, inspirujesz, a może jesteś sumienny i stabilny?
 • Będziesz miał lepsze relacje z ludźmi, usprawnisz swoją komunikację.
 • Zwiększysz efektywność swojej pracy i będziesz z niej bardziej zadowolony.
 • Masz szansę na wyższe zarobki, jeśli będziesz się dobrze komunikować oraz pracować wykorzystując swoje naturalne predyspozycje stylu, jesteś bardziej efektywny i możesz lepiej zarabiać.
  Dla pracodawców / liderów:
 • Dobierzesz kandydata na stanowisko pracy, w 100% zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi.
 • Zbudujesz zespół ludzi pasujących do siebie nie tylko pod kątem ich kompetencji zawodowych, ale także względem ich charakterów i osobowości.
 • Zwiększysz efektywność i zadowolenie swoich pracowników.
 • Efektywnie zarządzisz czasem pracy swoich pracowników, wykorzystując ich mocne strony.
 • Zwiększysz poziom lojalności pracowników, poza kwestią finansową, istotne jest bowiem utożsamienie pracownika z firmą, aby był z nią związany. A to przekłada się na jego wyniki pracy, ale i Twoje finanse!
 • Wykorzystując naturalne predyspozycje stylu pracownika, w prosty sposób zwiększysz swoje przychody.

Kto na tym skorzysta?

  Dla kogo konkretnie MaxieDISC?
 • Indywidualnie - jako pierwsza sesja w procesie coachingu, aby doprecyzować obszary do rozwoju.
 • Dla managerów/liderów chcących lepiej zarządzać swoimi ludźmi.
 • Dla sprzedawców, którzy chcą zwiększyć swoje wyniki, poprzez skuteczne wspierania swoich klientów.
 • Dla rekruterów, którzy chcą mieć pewność dobrego dopasowania kandydatów do stanowiska, korzystając z trafnego narzędzia diagnostycznego.

Certyfikat konsultanta Maxie Disc style zachowań - Mariusz Dłużak

Ogólne korzyści z zastosowania modelu MaxieDISC

  Od osobistych procesów rozwojowych, przez relacje, aż do większej sprzedaży i lepszego zarządzania zespołami:
 • Poprawa efektywności indywidualnego procesu coachingowego - poprzez szybkie zdiagnozowanie obszarów rozwojowych i postawienie hipotez dlaczego tak się dzieje.
 • Zwiększanie sprzedaży - dzięki poznaniu swojego stylu oraz rozpoznawaniu stylów zachowania klienta handlowcy zwiększają sprzedaż.
 • Usprawnianie zarządzania - zwiększanie efektywności zespołów następuje dzięki poprawie komunikacji i dopasowaniu zadań do stylów zachowań.
 • Poprawa relacji - w firmie czy w rodzinie. Dzięki modelowi MaxieDISC można polepszać komunikację i relacje.
 • Mierzalne i dokładne wyniki - trafność opisu wg. modelu to 90-100% według respondentów. Pozwalają one na ustalenie dokładnej metodologii pracy.

Jak to działa, czyli kwestionariusz, raport i sesja informacji zwrotnej?

Po wypełnieniu ankiety otrzymujesz 12-stronicowy raport stylów zachowań MaxieDISC [ zobacz przykładowy raport Maxie DISC ]. W raporcie tym będą opisane Twoje style zachowań zarówno naturalne jak i adaptowane. Dowiesz się z niego na jakich swoich zachowaniach możesz opierać sukces, a które z nich są dla Ciebie mniej dostępne i ich używanie wymaga wysiłku. Dzięki raportowi oraz 2-godzinnej sesji informacji zwrotnej od konsultanta MaxieDISC możliwe jest zaplanowanie i wdrożenie procesu rozwojowego.

Praca z raportem - osoby indywidualne, firmy oraz instytucje

  Indywidualny proces rozwojowy:
 1. Diagnozujemy problem (osobisty, organizacyjny, zachowań ludzkich).
 2. Ustalamy kontekst, w którym będziesz odpowiadał na pytania z kwestionariusza (zawodowy, życiowy, zespołowy, firmowy, itd...).
 3. Wypełniasz kwestionariusz online co zajmuje około 20 minut.
 4. Otrzymujesz dwunastostronicowy indywidualny raport w formacie pdf opisujący style zachowań, wraz z ogólną charakterystyką mocnych stron i potencjalnych zagrożeń. Zapoznajesz się z nim, robisz notatki z czym się zgadzasz, a z czym nie.
 5. Spotykasz się z certyfikowanym konsultantem na dwugodzinnej sesji informacji zwrotnej***.
 6. Przechodzimy od problemu do ustalenia długo i krótko terminowych celów do osiągnięcia w procesie.
 7. Razem analizujemy raport. Zostają postawione robocze hipotezy rozwojowe.
 8. Ustalamy wspólnie plan osiągania celów oraz jego efekty, rezultaty i wskaźniki.
 9. Po ustalonym czasie wspólnej pracy cieszysz się z osiągnięcia celu i jego efektów.
 10. *** sesja może odbyć się w gabinecie, online lub telefonicznie.
  Firmy, instytucje i organizacje:
 1. W przypadku pracy modelem MaxieDISC z zespołem w organizacji - praca rozpoczyna się podobnie jak opisana wyżej od indywidualnych sesji objaśniających. Następnie cały zespół spotyka się na całodniowej sesji wspólnej.
 2. W przypadku większych zespołów i wykorzystaniu narzędzia podczas szkoleń obejmujących tematykę taką jak: zarządzanie zespołem, sprzedaż czy obsługa klienta - testy i sesje informacji zwrotnej objaśniające raport wykonywane są przed terminem szkolenia.

Gwarancje MaxieDISC'a

Dokładne narzędzie usprawniające pracę. Sprawdzone procedury. Ponad 5000 wykonanych testów. 95% trafność wg. respondentów.

Podejmujesz właściwe decyzje dzięki informacjom z dokładnego narzędzia pomiarowego (respondenci oceniają trafność opisu na 90-100%), sprawdzonego w firmach (ponad 3000 wykonanych testów) opisującego style zachowania ludzi. Metoda i procedury sprawdzone w różnorodnych branżach i firmach: spedycyjnych, produkcyjnych, usługowych, finansowych np.: Omega-Pilzno, Brian Tracy Polska, Fanuc, Eureka HR, InfoInwestor.pl, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy.

Zamów raport MaxieDISC i umów się na sesję informacji zwrotnej n/t stylów zachowania:
Mariusz Dłużak
tel. 698 716 885
mail: M.Dluzak@theCoaching.pl

Spotkajmy się:
- Gliwice, ul. Sobiszowicka 1
- Gliwice, ul. T. Kościuszki 42/1a
- Katowice, ul. S. Kossutha 11
- Możemy również pracować telefonicznie lub przez Skype ( nazwa konta: live:m.dluzak_1 ).
* W okolicy gabinetów znajdują się bezpłatne parkingi.

Jeżeli preferujesz kontakt mailowy wypełnij poniższy formularz, aby wysłać mi wiadomość. Odpiszę w ciągu 24 godzin!


#DISC #MaxieDISC #ModelMaxieDISC #ModelDISC #Marston #StyleZachowań #StyleZachowania #Test #Kwestionariusz #Badanie #Online #Sprzedaż #Zespół #Feedback #InformacjaZwrotna #SesjaInformacjiZwrotnej #Konsultacja #Gliwice #Katowice #Śląskie

Wypełnij raport stylów zachowań z konsultantem Maxie DISC.