Dobrze rozumiejąc czym są modele zmiany, coachowie mogą pomóc klientom przeprowadzić do końca każdą pożądaną zmianę. Proces będzie podobny niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę zachowania z powodów zdrowotnych, czy o nabycie nowej umiejętności lub wyrobienie nowego nawyku. Model transteoretyczny Jamesa Prochaski ma bezpośredni związek z coachingiem i zasługuje na uwagę każdego dobrego coacha!

Jako dobry coach korzystaj ze skutecznych modeli zmian, np. z modelu transteoretycznego Prochaski.