Coaching biznesowy obejmuje właścicieli sektora małych i średnich firm MŚP, startupy, managerów startujących w nowych przedsięwzięciach biznesowych, jak również kadrę zarządzającą dużych organizacji.

    Co oznacza termin "business coaching"? Dla kogo i kiedy warto go stosować?
  • W okolicznościach awansu np. na stanowisko lidera, kierownika, dyrektora.
  • Aby dopasować się do zmieniających się dynamicznie warunków pracy w organizacji.
  • Spadku ogólnej wydajności lub obniżeniu efektów pracy, np. w zespołach sprzedażowych / projektowych.
  • W sytuacjach zmian organizacyjnych, restrukturyzacji, przejęcia firmy, fuzji przedsiębiorstw - aby zapobiec obniżeniu motywacji i zaangażowaniu w pracę.
  • Coaching w biznesie jest skuteczny w sytuacji braku równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
  • Kiedy zatrudniani są pracownicy na międzynarodowych kontraktach.