Coaching managerski, business i executive

Wpływ business coachingu na przewagę konkurencyjną Twojej firmy  4 powody aby wejść w proces coachingu biznesowego:
 • Zwiększysz swój wpływ na to co dzieje się w Twojej firmie i skoncentrujesz się na biznesowych rezultatach, takich jak: poprawa wyników finansowych, zarządzanie ludźmi i firmą, podejmowanie strategicznych decyzji.
 • Kreatywne poszukiwanie rozwiązań, zaangażowanie oraz pasja, które Cię napędzają sprawią, że będziesz mógł skuteczniej doskonalić kompetencje przywódcze i liderskie.
 • Jako przedsiębiorca otrzymasz imponujący zestaw narzędzi biznesowych, który pozwoli na rzeczywiste wdrożenie i rozwój określonych przez Ciebie umiejętności.
 • Otrzymasz skuteczny proces indywidualnego wsparcia, dokładnie w tych obszarach, które sam wyznaczysz jako kluczowe dla swojego rozwoju. Program ma formę regularnych sesji coachingowych. 95% pozytywnych informacji zwrotnych od przedsiębiorców i managerów.
Jesteś gotowy aby zacząć? Coś powoduje, że masz wątpliwości? To dobrze! Umów się na bezpłatną sesję i porozmawiajmy o tym, co musi się wydarzyć, abyś mógł ze mną zacząć pracować - mimo swych wątpliwości.

Dla kogo przeznaczony jest business coaching?

  Coaching w biznesie jest użyteczny:
 • Na poziomie menedżerskim dla menedżerów, którzy:
 • Awansowali lub przygotowują się do pełnienia nowej, wyższej funkcji.
 • Zmierzą się z nowymi wyzwaniami.
 • Przejmują nowe zadania oraz szerszy zakres odpowiedzialności.
 • Zamierzają skutecznie osiągać cele zespołowe.
 • Planują doskonalenie swoich kompetencje managerskich.
 • Pragną poprawić umiejętności komunikacji / umiejętności interpersonalne.
 • Stawiają za cel transfer na praktykę umiejętności zdobytych podczas szkoleń.
 • Chcą wzmocnić swoją motywację do działania i podążać za rozwojem firmy.

Co daje zarządowi executive coaching?

  Coaching zarządczy jest użyteczny:
 • Na poziomie executive dla zarządzających na poziomie strategicznym (liderzy, członkowie zarządu), którzy:
 • Zamierzają efektywnie realizować długoterminowe cele osiągając kluczowe rezultaty.
 • Pragną doskonalić swoje kompetencje lidera i osiągnąć mistrzostwo w strategicznym zarządzaniu.
 • Chcą budować dojrzałe relacje interpersonalne ze współpracownikami.
 • Łączą swój rozwój wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.
 • Stoją przed nowymi potrzebami rynkowymi i wyzwaniami biznesowymi.

Twarde dowody na skuteczność metod coachingowych w biznesie

Raport z badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, który przedstawia korzyści z coachingu wskazane przez Klientów. Klienci stwierdzili poprawę w następujących obszarach:


  Pozostałe sfery poprawy funkcjonowania:
 • 73% - związki,
 • 71% - kompetencje interpersonalne,
 • 67% - równowaga życia zawodowego i osobistego,
 • 63% - zdrowie, dobre samopoczucie,
 • 61% - organizacja życia osobistego,
 • 61% - zarządzanie firmą,
 • 51% - efektywność zespołów.

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie!

  Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching:
 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji.
 • Prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji.
 • Średnio firmy odnotowały 7 krotny zwrot z inwestycji.

Źródło: Badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary. Przeczytaj cały raport PricewaterhouseCoopers n/t coachingu.

Kiedy coach biznesu może Ci pomóc w podejmowanych przez Ciebie biznesowych decyzjach?

  Rozważ zatrudnienie biznesowego coacha, kiedy:
 • Potrzebujesz pomocy w zwerbalizowaniu jasnej wizji gdzie chcesz dotrzeć oraz ustalenia krótko i długoterminowych celów.
 • Chcesz być w 100% odpowiedzialny za wynik i osiągnięcie wytyczonych celów a brakuje Ci umiejętności planowania działania oraz jego wdrażania w życie.
 • Pragniesz widzieć nowe perspektywy biznesowe szybciej niż Twoja konkurencja. Odkryć nowe powiązania pomiędzy Twoimi wartościami, potrzebami oraz planami i misją.
 • Wiesz, że niektóre Twoje przekonania, zachowania i nawyki mogą sabotować Twój sukces. I chcesz je zmienić na takie, które będą Cię wspierać w biznesie.
 • Zamierzasz poszerzyć swoją strefę komfortu i przyjrzeć się sobie oraz swoim działaniom w biznesie - takim jakie są naprawdę!

Efekty wejścia firmy w proces coachingu biznesowego

  Korzyści jakie odnosi organizacja stosująca coaching w biznesie, to:
 • Uzyskiwanie znacznie lepszych wyników.
 • Potęgowanie identyfikacji pracowników z firmą.
 • Uefektywnienie pracy zespołowej.
 • Wzmacnianie rozwoju przywództwa / leadershipu.
 • Stymulowanie kreatywności oraz innowacyjności w szukaniu nowych rozwiązań biznesowych.
 • Umiejętne łączenie wartości i kompetencji pracowników ze strategią przedsiębiorstwa.
 • Danie możliwości aby przełamać ograniczenia i blokady, które hamują rozwój pracowników / managerów / organizacji.
 • Lepsze rozumienie czym są zmiany / reorganizacje, które przechodzi firma.
 • Zobaczenie biznesu z wielu perspektyw i punktów odniesienia.

Ile trwa proces coachingu w biznesie?

Od jednego do dwunastu miesięcy.

Jaka jest optymalna liczba sesji w coaching menedżerskim?

Cel na proces jest określany na 12 sesji. Sesje odbywają się z częstotliwością od tygodnia do 4 tygodni. Tak, aby była odpowiednia ilość czasu na wdrażanie ustalonych w czasie sesji działań w firmie.

Nazywam się Mariusz Dłużak. Pracuję z managerami, liderami oraz członkami zarządu, którzy stoją w obliczu zmiany spraw zawodowych: nowy zakres obowiązków, awans na wyższe stanowisko, zmiana struktury organizacyjnej firmy. W czasie regularnych sesji coachingowych daję narzędzia biznesowe oparte na twardej psychologicznej wiedzy, które możesz elastycznie stosować w tych obszarach, które uważasz za kluczowe dla wzrostu przedsiębiorstwa.

Spotkajmy się:
w Gliwicach, ul. T. Kościuszki 42/1a lub ul. Sobiszowicka 1, II piętro, pokój nr. 1
w Katowicach, ul. S. Kossutha 11
Pracuję również przez telefon lub Skype ( nazwa konta: live:m.dluzak_1 ).
*** Przed gabinetami znajduje się parking.


Mariusz Dłużak dobry coach - gabinet coachingowy: Gliwice, województwo śląskie

Skontaktuj się i sprawdź wolne terminy:
Mariusz Dłużak
tel. 698 716 885
mail: M.Dluzak@theCoaching.pl

Jeżeli preferujesz kontakt mailowy wypełnij poniższy formularz, aby wysłać mi wiadomość. A ja odpiszę w ciągu 24 godzin!


#BiznesCoaching #BusinessCoaching #CoachingBiznesowy #CoachingWBiznesie #CoachingBiznesu #BiznesCoach #BusinessCoach #CoachBiznesowy #CoachWBiznesie #CoachBiznesu #CoachingForBusiness #TrenerBiznesu #CoachingMenedżerski #CoachMenedżerski #CoachingManagerski #CoachManagerski #CoachingManagers #ExecutiveCoaching #ExecutiveCoach #Katowice #Śląsk #Gliwice #Zabrze