Grupowy coaching przedsiębiorczości dla osób planujących otworzyć własną firmę

Do kogo adresowany jest grupowy coaching przedsiębiorczości?

Coaching kierowany jest do tych wszystkich osób, które marzą o własnym biznesie lub ten biznes już mają, ale nie do końca są zadowolone z efektów jego działania.

Coaching grupowy jako metoda

Jest to proces coachingu prowadzony w grupie, gdzie każdy z uczestników realizuje swój indywidualny cel, a pozostali członkowie stanowią dla siebie wzajemne wsparcie w procesie realizacji tego celu. Wszystkie osoby pracują nad problemami, które łączy wspólny obszar, np. założenie własnej firmy. Dzięki temu praca coachingowa jednej osoby staje się użyteczna dla pozostałych obserwujących ją osób.

Grupowy coaching przedsiębiorczości dla osób planujących otworzyć własną firmę.

Struktura Action Learning w coachingu grupowym

  Action Learning jako metoda uczenia się grup:
 • zespół złożony z max. 6 osób,
 • każdy przychodzi z konkretnym zawodowym wyzwaniem, które chce rozwiązać,
 • regularne spotkania całego zespołu,
 • zespół koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach jak i nauce, której doświadczają wszyscy członkowie grupy. Wniesiony indywidualnie problem zostaje rozwiązany z wprowadzeniem rozwiązania w życie!
 • zachowana jest równowaga pomiędzy działaniem a uczeniem się,
 • kluczowe jest zadawanie pytań,
 • wymaga słuchania innych,
 • refleksja stanowi konieczną część przekształcenia działania w naukę,
 • uczymy się od siebie nawzajem,
 • każdy bierze odpowiedzialność za własne działania jakie podejmuje pomiędzy sesjami.

Program grupowego coachingu przedsiębiorczości:

I sesja (wprowadzająca):
Wprowadzenie w proces coachingu grupowego. Kontraktowanie zasad współpracy. Pokazowa sesja Action Learning.
II sesja:
Praca z dążeniem, wizją, celami. Ich spójnością z wartościami. Definiowanie wskaźników efektywności.
III i IV sesja:
Praca z rzeczywistością, analiza wyzywań, diagnoza posiadanych i brakujących zasobów, identyfikacja obaw, praca z ograniczającymi przekonaniami, poszukiwanie wsparcia.
V i VI sesja:
Praca z opcjami, identyfikowanie potencjalnych strategii działania, analiza poszczególnych opcji pod kątem użyteczności i możliwości ich realizacji.
VII sesja:
Tworzenie planu działania, określenie konkretnych kroków, terminów, potencjalnych przeszkód w realizacji i sposobów radzenia sobie z nimi.

Przebieg spotkań grupy

  Ilość spotkań: 1 (sesja wprowadzająca) + 6 (sesje właściwe)
 • Czas trwania sesji: 3h
 • Częstotliwość spotkań: co 3 tygodnie
 • Grupa zamknięta: maksymalnie 6 uczestników
 • Metoda: struktura Action Learning, narzędzia coachingu grupowego i indywidualnego
 • Miejsce spotkań: Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice", ul. Konarskiego 18C

Kontakt, zapisy, pytania w sprawie coachingu grupowego

Mariusz Dłużak: m.dluzak@theCoaching.pl | + 48 698 716 885
Zgłoś już teraz udział a otrzymasz e-mail ze szczegółami rezerwacji i dalszymi wskazówkami.

Pomysłodawca i prowadzący spotkania:

Mariusz Dłużak - licencjonowany coach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, trener umiejętności psychospołecznych. Przedsiębiorca z 17 letnim doświadczeniem w obszarze tworzenia, kierowania, rozwoju małych i średnich firm. Od "zawsze" pracujący na własny rachunek. Chętnie dzielący się wiedzą n/t budowania własnego biznesu.

Organizator

Dialog Aleksandra Dłużak
44-113 Gliwice, ul. Piaskowa, nr 3c, lok. 3
NIP 9690491195
REGON 368936720
IDEA Centrala
16 1950 0001 2006 0047 9876 0001

Potwierdzenie ukończenia coachingu przedsiębiorczości:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Planujesz założyć własną działalność lub ją masz i chcesz wprowadzić zmiany? Grupowy coaching przedsiębiorczości jest właśnie dla Ciebie!

Możesz również wysłać do mnie wiadomość. Odpiszę w ciągu 24 godzin.


Nazywam się Mariusz Dłużak. Jestem licencjonowanym coachem Szkoły Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego grupy Active Change. Trenerem biznesu i kompetencji miękkich. Przedsiębiorcą z siedemnastoletnim doświadczeniem w obszarze tworzenia, kierowania oraz rozwoju małych i średnich firm MŚP. Mój obszar działania to cały Śląsk, Częstochowa, Opole, Bielsko-Biała. Oraz miasta Górnego Śląska - Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Bytom, Chorzów, Siemianowice i Piekary Śląskie.

#Coaching #Coach #Przedsiębiorczość #WłasnaFirma #WłasnyBiznes #MamFirmę #Business #ProwadzęDziałalność #DziałalnośćGospodarcza #Firma #Biznes

Coaching grupowy